Tiráž

Odmítnutí odpovědnosti

Autor nenese žádnou odpovědnost za správnost, přesnost, aktuálnost, spolehlivost ani úplnost informací. Nároky na ručení vůči autorovi za materiální nebo nehmotné škody vzniklé v důsledku přístupu ke zveřejněným informacím, jejich použití nebo nepoužití, zneužití připojení nebo technických poruch jsou vyloučeny. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo odstraňovat části stránek nebo celé webové stránky bez předchozího upozornění, případně dočasně nebo trvale ukončit jejich zveřejňování.

 

Odpovědnost za odkazy

Odkazy a propojení na webové stránky třetích stran nespadají do naší kompetence. Za tyto webové stránky se zříkáme jakékoliv odpovědnosti. Přístup na tyto webové stránky a jejich používání je na vlastní riziko uživatele.

 

Autorská práva

Autorská práva a veškerá další práva k obsahu, obrázkům, fotografiím nebo jiným souborům na webových stránkách patří výhradně společnostem Plexiweiss GmbH a Glas Trösch AG nebo konkrétně uvedeným držitelům práv. K reprodukci jakýchkoliv prvků je třeba předem získat písemný souhlas držitelů autorských práv.

 

Vaše kontaktní osoba a osoba odpovědná za obsah webových stránek

Plexiweiss GmbH
Bergfeldstrasse 13
D-83607 Holzkirchen
Tel.  +49 8024 47 47 6 0
Fax. +49 8024 47 47 6 95
info(at)plexiweiss.de

 

Zplnomocněný zástupce

Ředitel:
Frank Studer, Jan Nowacki 

 

Oprávnění signatáři:
Ivo Alexander Backs, Horst Gall

Číslo v obchodním rejstříku:

HRB 72004

 

DIČ

IČ DPH č: DE 811210307