Ochrana osobních údajů společnosti Glas Trösch

Děkujeme vám za návštěvu našich webových stránek a za váš zájem o naši skupinu. Ochrana vašich osobních údajů je pro společnost Glas Trösch důležitým zájmem. V následujících vysvětleních najdete informace o tom, jaké údaje shromažďujeme na našich webových stránkách, za jakým účelem jsou údaje shromažďovány a komu jsou předávány.

 

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Jedná se například o vaše jméno, adresu, telefonní číslo, datum narození a e-mailovou adresu. Statistické údaje, které nelze přímo ani nepřímo spojit s příslušnou fyzickou osobou, zde nejsou zahrnuty. Může se jednat například o statistiky, které stránky jsou obzvláště oblíbené.

 

1.1 Účel shromažďování osobních údajů

Při tvorbě našich webových stránek vždy dbáme na to, aby bylo možné jejich obsah používat bez registrace nebo sdělování osobních údajů. Proto s výjimkou souborů protokolu serveru, které jsou zaznamenávány pro účely zabezpečení a prevence útoků, neshromažďujeme žádné osobní údaje, které nám výslovně dobrovolně neposkytnete. Údaje, které nám dobrovolně poskytnete, shromažďujeme za účelem optimalizace našich služeb, zodpovězení vašich dotazů a kontaktování prostřednictvím elektronických zpravodajů, pokud o to výslovně požádáte.

 

1.2 Bezpečnost a důvěrnost

Abychom zajistili bezpečnost a důvěrnost osobních údajů, které shromažďujeme online, úzce spolupracujeme s našimi poskytovateli hostingu a používáme datové sítě, které jsou chráněny mimo jiné standardními bránami firewall a systémy hesel. Při nakládání s vašimi osobními údaji podnikáme přiměřené kroky k jejich ochraně před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, pozměněním nebo zničením.

 

1.3 Soubory protokolu serveru

Společnost Glas Trösch shromažďuje údaje o přístupu na webové stránky, tzv. soubory protokolu serveru. Přístupové údaje zahrnují:

 

 • Název zobrazené webové stránky
 • Soubor
 • Datum a čas načtení
 • Objem přenesených dat
 • Zpráva o úspěšném načtení
 • Typ a verze prohlížeče
 • Operační systém uživatele
 • Adresa URL (dříve navštívené stránky)
 • IP adresa a žádající poskytovatel.

Společnost Glas Trösch používá protokolové údaje pouze pro účely provozu, zabezpečení a optimalizace nabídky. Společnost Glas Trösch si však vyhrazuje právo zpětně zkontrolovat údaje ze záznamů, pokud existuje důvodné podezření na nezákonné použití na základě konkrétních indicií.

1.4 Přenos dat do zahraničí

Pokud jste s tím souhlasili nebo pokud jsme k tomu oprávněni na základě jiných povolení, předáme vaše osobní údaje také společnostem skupiny Glas Trösch Group mimo Evropský hospodářský prostor, a to pro výše uvedené účely. Ne všechny země mají právní předpisy, které chrání osobní údaje v podobném rozsahu, jaký je zaručen v EHP. V případě neexistence právních předpisů, které by poskytovaly odpovídající ochranu, uzavíráme dohody, které zajišťují, že příjemci zachovají odpovídající úroveň ochrany údajů.

 

1.5 Kontaktní formulář a e-mail

Pokud kontaktujete společnost Glas Trösch, budou vaše údaje zaznamenány pro účely zpracování vašeho dotazu a pro případ, že by se objevily další otázky.

 

1.6 Elektronický zpravodaj

Pro zasílání elektronického zpravodaje používáme tzv. double opt-in postup. To znamená, že vám budeme zasílat elektronický zpravodaj e-mailem pouze tehdy, pokud jste předtím výslovně potvrdili, že si přejete, abychom službu zasílání elektronického zpravodaje aktivovali. Poté vám zašleme oznamovací e-mail a požádáme vás, abyste potvrdili, že si přejete odebírat náš elektronický zpravodaj kliknutím na odkaz obsažený v tomto e-mailu. Pokud si již nepřejete odebírat náš elektronický zpravodaj, můžete se z odběru kdykoliv odhlásit prostřednictvím přiloženého odkazu v příslušném elektronickém zpravodaji.

 

1.7 Odkazy

Webové stránky společnosti Glas Trösch mohou obsahovat hypertextové odkazy na jiné webové stránky, které společnost Glas Trösch neprovozuje ani nesleduje. Na webové stránky třetích stran se toto prohlášení nevztahuje. Společnost Glas Trösch neodpovídá za jejich obsah ani za nakládání s osobními údaji.

 

Pokud je nám známo, osobní údaje dětí shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze se souhlasem jejich zákonného zástupce. Osoby mladší 18 let musí před poskytnutím osobních údajů získat souhlas svého zákonného zástupce.

 

Tyto webové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se při návštěvě těchto webových stránek trvale nebo dočasně ukládají do vašeho počítače. Účelem souborů cookie je zejména analyzovat používání těchto webových stránek pro statistické vyhodnocování a pro neustálé zlepšování.

 

V prohlížeči můžete soubory cookie kdykoliv zcela nebo částečně deaktivovat v nastavení. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, je možné, že již nebudete moci využívat všechny funkce webových stránek společnosti Glas Trösch.

Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google Inc. se sídlem v Mountain View, Kalifornie, USA (dále jen „Google“).

 

Služba Google Analytics používá tzv. „soubory cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Vaše IP adresa je také přenášena, ale společnost Google ji před uložením anonymizuje, takže ji k vám již nelze přiřadit. Společnost Google k tomuto účelu používá metodu _anonymizeIp().

Následující údaje o používání našich webových stránek mohou být ukládány a vyhodnocovány anonymně a pouze pro statistické účely:

 • Dnavštívené stránky a jejich pořadí,
 • operační systém a použitý prohlížeč,
 • datum a čas zobrazení stránky,
 • adresa dříve navštívené webové stránky, pokud jste ji navštívili prostřednictvím přímého odkazu na nás,
 • informace o poloze návštěvníka.

Společnost Google může tento seznam rozšířit a předat informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google.

Na našich webových stránkách používáme zásuvné moduly pro sociální sítě. Zásuvné moduly pro sociální sítě jsou doplňkové programy, které jsou integrovány do našich webových stránek pomocí předem definovaného rozhraní a rozšiřují rozsah funkcí.

 

Používáme zásuvné moduly pro sociální sítě z následujících sítí:

5.1 Facebook

[Translate to Tschechisch:]

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA («Facebook»).
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook

 

5.2 LinkedIn

LinkedIn Inc., Mountain view California, USA («Linked In»).
Zásady ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn

 

5.3 Twitter

Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA («Twitter»).
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Twitter

 

5.4 Youtube

Portál Youtube, který provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké („Youtube“).
​​​​​​​Zásady ochrany osobních údajů portálu Youtube

 

5.5 Xing

Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg Německo.
​​​​​​​Zásady ochrany osobních údajů společnosti Xing

 

Na této stránce budeme zveřejňovat změny našich zásad ochrany osobních údajů, abyste byli plně informováni o typech informací, které shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností mohou být zveřejněny. Naše zásady ochrany osobních údajů najdete na naší domovské stránce a na každé stránce, kde jsou vyžadovány osobní údaje.

 

Používáním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním údajů o vás uvedeným způsobem a pro uvedené účely.

 

Proti shromažďování a uchovávání údajů můžete kdykoliv vznést námitku s platností do budoucna:

Soubory cookie můžete ze svého počítače vymazat nebo nastavit prohlížeč tak, aby se soubory cookie neukládaly, případně použít speciální anonymní prohlížeč. Ve všech těchto případech je však nutné počítat s tím, že určitý obsah webových stránek bude možné zobrazit pouze v omezené míře nebo že nebude možné použít všechny funkce.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny webové stránky společnosti Glas Trösch. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na odkazy uvedené na těchto webových stránkách vedoucí na jiné poskytovatele webových stránek.

 

Máte právo kdykoliv získat bezplatné informace o svých uložených údajích, jakož i právo na jejich opravu, vymazání nebo zablokování.

 

Máte-li jakékoliv dotazy nebo stížnosti týkající se dodržování těchto zásad ochrany osobních údajů nebo máte-li jakákoliv doporučení či připomínky týkající se zlepšení našich postupů ochrany osobních údajů, napište nám na e-mailovou adresu:data protection(at)glastroesch.de